mailform

Avaleht

IDEEPROJEKTID GRUPP OÜ on Teile abiks rahastamisallikate leidmisel, projektitaotluste kirjutamisel ja esitamisel, äriplaanide koostamisel ning erinevate dokumentide koostamisel. Lisaks valmistame kodulehtesid.   
     
Tahad toetust? Valmistu kohe!
Nüüd on õige aeg, kui vajate raha oma plaanide, investeeringute ja arendusprojektide teostamiseks. Käimas on euroraha kasutamise 2014-2020 periood, mil avanevad järjest paljud võimalused toetuste saamiseks.

Vaatame läbi parimad tegevused, leiame sobiva toetusmeetme ja aitame selle realiseerida.
Mõtleme koos ja räägime ideeprojektidest!
tel. 585 200 11, info@ideeprojektid.ee

Koostame projektitaotlusi ja äriplaane sellistele asutustele nagu EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus), KIK (Keskkonna Investeeringute Keskus), PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet), Sihtasutus Innove, KÜSK (Kodanikuühiskonna Sihtkapital), Kredex, Töötukassa jt.

Hetkel päevakajalised toetusvõimalused:

 • Starditoetus alustavate ettevõtete arendamiseks (EAS)
 • Loomemajanduse ekspordivõimekuse arendamise toetamine (EAS)
 • Investeeringud põllumajandustoodete  töötlemiseks ja turustamiseks (PRIA)
 • Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas (PRIA)
 • Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine (PRIA)
 • Regionaalsete investeeringute toetus (EAS)
 • Arendusosakud ettevõtetele uudse toote, teenuse või tehnoloogia idee toimimise uuringuteks (EAS)
 • Horisont 2020. Innovaatiliste toodete ja tehnoloogiate arendamiseks ja turule toomiseks (EAS)
 • Leader-programmi toetused maapiirkondade ettevõtluse arendamisest kuni külaelu edendamiseni(PRIA)
 • Stardilaen alustavale ettevõtjale (KREDEX)
 • Rekonstrueerimise toetus korterelamutele (KREDEX)
 • Väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetus (KREDEX)
 • Kaunite kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi edendamine (KULKA)
 • Haridus-, teadus-, noorte- ja keeleprojektide toetamine(HTM)
 • Ettevõtluse alustamise toetus (Töötukassa)

Meie tööpõhimõte: tegeleme nende projektide, taotluste ja töödega, mille realiseerimisse ja edusse ise siiralt usume. Meie jaoks on prioriteediks saavutatud tulemus. See eeldab professionaalset töösuhet ning kliendiga ühes rütmis ja samas suunas mõtlemist.

 
Toetusfondide värsked uudised: